Oletko kuullut musiikkiterapiasta? Sopii erityisesti perheelle

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Terapia-sanaa saatetaan kammoksua, koska joidenkin mielestä ihmisessä täytyy olla jotain perustavanlaatuista vikaa pystyäkseen osallistumaan hyvinvointia tukevaan toimintaan. Musiikkiterapia on toimiva keino parantaa esimerkiksi perheiden tilannetta.

FM Kirsi Tuomen väitöstutkimus osoittaa, että musiikkiterapialla on monenlaisia mahdollisuuksia tukea haavoittuvassa asemassa olevien perheiden vuorovaikutus- ja tunnetaitoja. Perheiden tukeminen parantaa vanhempien mahdollisuuksia huolehtia lapsistaan, ennaltaehkäisee eriarvoisuutta ja syrjäytymistä ja on merkittävää koko yhteiskunnan hyvinvoinnin näkökulmasta.

Tutkimuksen mukaan perhekeskeinen musiikkiterapia on positiivinen ja voimavarasuuntautunut lähestymistapa. Hankalien asioiden lisäksi ollaan toimivan ja hyvän äärellä, jaetun ilon kokemukset ja leikkisyys ovat läsnä. Menetelmät ovat monipuolisia. Monelle sopii laulaminen, soittaminen tai improvisointi, mutta lisäksi musiikin kuuntelu, tai musiikki yhdistettynä liikkumiseen, kuvalliseen työskentelyyn tai kirjoittamiseen voivat olla avaamassa ja vahvistamassa perheen keskinäistä yhteyttä.

Tuomen väitöstutkimus vahvistaa käsitystä musiikkiterapiasta asiakaslähtöisenä hoitomuotona. Musiikkiterapeutit eivät tyypillisesti sitoudu yhteen viitekehykseen, vaan muokkaavat toimintaansa sekä teoreettisesti että käytännössä perhettä mahdollisimman hyvin palvelevaksi. Joustavuus lisää musiikkiterapian mahdollisuuksia auttaa monenlaisia perheitä kuten autistisia-, kehitysvammaisia- tai traumatisoituneita asiakkaita, saattohoidossa olevia tai dementiaan sairastuneita ja heidän läheisiään.