Työterveyslaitokselta etätyön ohjeet – oletko ottanut nämä huomioon?

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Työterveyslaitos on tunnistanut neljä keskeistä muutosta, joihin tulee kiinnittää huomiota työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämisessä tulevina vuosina. Kriisit ja megatrendit ovat vaikuttaneet merkittävästi työelämän suuntaan.

Työterveyslaitoksen HELP-projektin tuottama Työelämän muutosnäkymät –tutkimuskatsaus nosti esiin kaksi asiaa, joihin tulee fokusoida työelämän kehittämisessä, jotta työhyvinvointia ja tuottavuutta saadaan paremmalle tasolle:

Riittävän vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden varmistaminen etä- ja hybridityössä.Resilienssin ja strategisen uudistumisen varmistaminen erilaisten kriisien ajassa.

Tutkimustiedon perusteella koronapandemian jälkeisessä työelämässä korostuu neljä keskeistä muutosnäkymää, jotka on esitelty katsauksessa.1. Työ itsenäistyi, lähijohtaminen yksilöllistyi.2. Pandemia kiihdytti digitalisaatiota.3. Pitkään jatkuessaan yksinomainen etätyö uuvuttaa osaajankin.4. Digitalisaatio kiihdytti jatkuvaa työssä oppimista.