Vankilasäännöt muuttuvat – sisätiloissa tupakoiminen kielletään

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Suomen vankilat kieltävät tupakan polttamisen sisätiloissa 4. syyskuuta lähtien. Kiellon jälkeen vangit ja tutkintavangit voivat tupakoida ainoastaan ulkoilun aikana. Kiellot koskevat sekä savukkeita että sähkötupakkaa.

– Tupakointikiellon voimaantulo on iso muutos vangeille, eikä sitä varmasti vastaanoteta kaikkialla positiivisesti. Arvioidemme mukaan noin 80 prosenttia Suomen vangeista tupakoi, joten sisällä tupakoinnin kieltäminen vaatii myös vankiloiden henkilökunnalta uusien toimintatapojen opettelua esimerkiksi tupakkatuotteiden säilytyksen, ulkoilujen järjestämisen ja vangeille tarjottavan tuen muodossa – kyseessä on varsin iso palapeli, yksikönpäällikkö Pekka Keskinen kertoo.

Tupakointikiellon myötä vangit saavat halutessaan Rikosseuraamuslaitoksen kustantamia nikotiinikorvaustuotteita mahdollisiin vierotusoireisiinsa. Jaettavilla nikotiinilaastareilla tuetaan vankien tupakoinnin lopettamista. Vanki voi saada korvaustuotteita kahden kuukauden ajan, mikä perustuu käypä hoito -suositukseen. Vangit voivat myös ostaa nikotiinikorvaustuotteita kanttiinista. Vankiloille on myönnetty tupakointikiellon myötä yhteensä 40 henkilötyövuotta lisäresursseja, jotta tupakoinnin valvonta ja tuki tupakasta vieroittautumiseen saadaan järjestettyä.

– Vankilat ovat olleet todennäköisesti viimeisiä työpaikkoja Suomessa, joissa henkilökunta on altistunut tahtomattaan tupakansavulle. Tupakointikiellolla on tarkoitus suojella kaikkia vankilassa olevia henkilöitä tupakansavun aiheuttamilta terveyshaitoilta – sekä vankeja että Rikosseuraamuslaitoksen henkilökuntaa, Keskinen toteaa.