Tutkimus: Nuorten tunnetaitoja voi tukea musiikkiterapian avulla

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Musiikkiterapiassa ilmaistaan ja käsitellään tunteita musiikillisten työkalujen avulla. Se voi tapahtua ryhmässä tai yksilönä. Kaiken toiminnan lähtökohtana on musiikki joko soittaen, laulaen tai kuunnellen.

Jyväskylän yliopistossa tarkastellaan pian väitöstutkimusta, jonka mukaan varhaisnuorten tunnetaitoja voi tukea musiikkiterapian avulla. Tutkimuksessa määritellään, mitä tunnetaidot käytännössä tarkoittavat ja miten musiikkiterapeutit työskentelevät tunnetaitojen edistämiseksi mielenterveysongelmista kärsivien varhaisnuorten kanssa.

– Kelan kustantamia musiikkiterapiapalveluita käyttävistä lapsista ja nuorista suurimmalla osalla on mielenterveyden ongelmia ja heidän terapian tavoitteenaan on useimmiten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen, FM Maija Salokivi toteaa.

Tämän tutkimuksen tulokset tuovat uutta tietoa tunnetaitotyöskentelystä musiikkiterapian näkökulmasta, ja siitä miten kehitystä voidaan tukea ja tulevaisuudessa myös arvioida. Toivon, että nämä tulokset voivat auttaa yhteisen kielen löytämisessä ja parantaa musiikkiterapeuttien mahdollisuuksia tukea nuoria tunnetaitojen opettelussa, väittelijä kertoo.

Tunnetaitojen merkitykseen ihmisten hyvinvoinnissa on havahduttu laajasti. Maailman terveysjärjestö (WHO) muun muassa korostaa tunnetaitojen merkitystä osana hyvää mielenterveyttä, ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) nimeää tunnetaidot yhdeksi tulevaisuuden keskeisimmistä työelämätaidoista. Myös koulujärjestelmät eri puolilla maailmaa ovat alkaneet kiinnittää asiaan huomiota. Ilman riittävän hyviä tunnetaitoja yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointi ei ole mahdollista.