Työtön työnhakija: ”Kun on 50 mittarissa, ei pääse edes haastatteluun”

Lifestyle · Terhi Piiroinen

YTK Työttömyyskassan Jäsenpulssi-kyselyyn vastannut henkilö sanoi, että kun ihminen täyttää 50 vuotta, ei häntä oteta edes työhaastatteluun. Toisin sanoen työurien pidentäminen ei ole mahdollista nykyisellä kulttuurilla, jossa ihmisestä tulee käyttökelvoton työmarkkinoille tietyn ikäisenä.

– Kokemus iän merkityksestä työllistymisen esteenä kasvaa yli 45-vuotiailla vastaajilla. 55–64-vuotiaista vastaajista jo ylivoimainen enemmistö nimesi ikänsä työllistymisen esteeksi. Toisaalta alle 35-vuotiaat eivät juurikaan koe ikänsä rajoittavan työllistymistään, YTK:sta kerrotaan.

Työttömistä kyselyyn vastanneista 31 prosenttia sanoi, että ikä oli heille suurin haaste työllistymisessä. Haaste kasvaa suuremmaksi, jos on työtön, koska työpaikkaa vaihtavat menevät edelle. Kyselyyn vastasi lähes 23.000 YTK:n jäsentä ja vastaajia oli kaikilta toimialoilta ympäri Suomea.