Selvitys: Maisema vaikuttaa hyvinvointiin – asuinympäristöllä suuri merkitys

Koti & Asuminen Lifestyle · Terhi Piiroinen

Suomen ympäristökeskus selvitti ihmisten tyytyväisyyttä liittyen oman asuinympäristönsä ja arkielon maisemiin. Vastausten perusteella tyytyväisimpiä olivat haja-asutusalueella tai luonnon välittömässä läheisyydessä asuvat ihmiset. Maisemien koetaan myös vaikuttavan kokonaisvaltaisesti hyvinvointiin.

– Maisemat vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin, arvioivat lähes kaikki valtakunnalliseen maisemakyselyyn vastanneista. Tyytyväisyyttä omiin arkimaisemiin tuovat erityisesti vesien ja metsien läheisyys. Useimpien mielestä maisemat tulisi ottaa päätöksenteossa nykyistä paremmin huomioon niin kaupungeissa kuin maaseudullakin, Suomen ympäristökeskus tiedottaa.

Kerrostaloalueiden vastaajilla on eniten muutostoiveita. Heidän arkimaisemissaan tyytymättömyyttä aiheuttavat rakentamisen tapa ja määrä sekä liikenneratkaisut. Maisemien keskeneräisyys, esimerkiksi työmaat, aiheuttavat usein pitkäaikaista epäviihtyisyyttä. Tyytyväisyyttä omiin arkimaisemiin tuovat kaikilla alueilla erityisesti vesien, puistojen ja metsien läheisyys. Ylipäätään luonnonläheisyys ja lähiluonnon helppo saavutettavuus mainitaan asioina, joista ei haluttaisi luopua.

– Erittäin tyytyväisiä on selvästi eniten haja-asutusalueiden vastaajissa ja vähiten kerrostaloalueiden vastaajissa.