Kaasugrillin käyttäjä, älä tee tätä virhettä – hävitä kaasupullo oikein

Koti & Asuminen · Tim Isokivi

Nestekaasupulloilla ja kaasupatruunoilla on runsaasti käyttöä kesäisin. Kaasua hyödynnetään niin grillauksen, retkeilyn kuin juhlienkin yhteydessä. Helsingin seudun ympäristöpalvelu HSY muistuttaa, ettei kaasupulloa tule heittää tavalliseen jäteastiaan.

Kaikki käytöstä poistetut kaasupullot- ja patruunat sekä ilokaasupullot ja hiilihapotuslaiteiden kaasupullot luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. Ne voivat tavallisessa jäteastiassa räjähtää ja aiheuttaa vaaratilanteita esimerkiksi jätteenkäsittelijöille. Tämän vuoksi käytetyt kaasupullot tulee viedä vaarallisen jätteen keräykseen.

HSY:n alueella asuvat voivat viedä vaaralliset jätteet maksutta Sortti-asemille tai vaarallisen jätteen Sortti-kontteihin, joita löytyy monien huoltoasemien pihoilta. Kaasupullojen paikka on vaarallisen jätteen keräyspiste, ei metallilava. Sortti-kontteihin voi viedä maksimissaan yhden litran suuruisia pulloja.

Myös tyhjät kaasupullot ja paineistetut säiliöt, kuten sammuttimet, kerätään HSY:n alueella turvallisuussyistä vaarallisena jätteenä. Käsittelyyn päätyessä niistä ei voi tietää, ovatko ne tyhjiä.