Lasitetut terassit ovat suosittuja – Tukes muistuttaa vakavasta vaarasta

Koti & Asuminen Lifestyle · Terhi Piiroinen

Lasitetut terassit ovat olleen suosittuja jo pitkään. Sen lisäksi, että ne saattavat tehdä terassin paahtavan kuumaksi ja lasien peseminen vaatii ahkeraa työotetta, voi niissä piillä myös turvallisuuteen liittyvä vaaraa. Tukes muistuttaa, että terassilasien toimivuus ja turvallisuus koostuu monesta eri tekijästä.

Tukesin mukaan terassilasitusjärjestelmälle ei ole eurooppalaisia yhdenmukaistettuja standardeja, mutta valmistaja voi kuitenkin halutessaan hakea eurooppalaisen teknisen arviointimenettelyn kautta tuotteelle vapaaehtoisen CE-merkinnän. CE-merkintä tarkoittaa, että tuote on valmistettu ja testattu eurooppalaisen arviointiasiakirjan mukaisesti.

Varsinkin jälkikäteen rakennettuun terassiin lasitusta hankkiessa kannattaa tarkkaan selvittää terassin rakenteet ja sen toimivuus. Lisäksi kannattaa varmistaa valmistajalta, kuinka hyvin lasitusjärjestelmä sallii terassin muodonmuutokset korkeussuunnassa ja arvioida, kuinka hyvin se teknisesti toimii kyseisen terassirakenteen kanssa. Lähtökohtaisesti terassilasitukset suunnitellaan ja valmistetaan sillä oletuksella, että terassirakenteet eivät sen ympärillä elä.

– Oli kyseessä uusi tai vanhempi rakennuskohde, terassia suunniteltaessa on sen rakenteissa hyvä huomioida mahdollisen lasituksen asentaminen, lumikuormat yms. ja se, etteivät rakenteet pääse elämään liikaa. Myös vanhalle terassille lasitusta suunniteltaessa tulee huomioida samat asiat. Terassilasitusjärjestelmää valittaessa kannattaa valita sellainen järjestelmä, jossa lasituksen kaatuminen on estetty rakenteellisesti, sanoo Tukesin ylitarkastaja Petri Kulmala.