Suomen kaksi piripääkaupunkia ovat tässä – huumerikosten määrä kasvanut koko maassa

Ohhoh! · Terhi Piiroinen

Keskusrikospoliisi on julkaissut yhteenvedon viime vuonna viranomaisten tietoon tulleista huumausainerikoksista. Huumausainerikosten määrä on kasvanut 5,5 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna. Tämä ei kuitenkaan kerro välttämättä huumausainekäytön kasvusta, vaan onnistuneemmasta viranomaistyöstä poliisin ja Tullin kesken.

Suomessa kirjattiin vuonna 2018 yhteensä 29.100 huumausainerikosta, joista 1.246 luokiteltiin törkeäksi. Suomen huumausainemarkkinoilla esiintyy sekä kotiviljeltyä että ulkomailta salakuljetettua marihuanaa, amfetamiinia, ekstaasia ja muita synteettisiä huumausaineita sekä Subutexia ja muita huumausaineeksi luokiteltuja lääkevalmisteita.

Amfetamiini on ollut pitkään yksi suomalaisten suosituimmista huumeista, ja ainetta salakuljetetaan Suomeen useiden kymmenien kilojen kertaerissä. Vuoden 2017 lopussa tapahtuneen metamfetamiinin suurimittaisen maahantuonnin tyrehtymisen seurauksena amfetamiinia esiintyy tätä nykyä THL:n jätevesitutkimuksissa erittäin paljon, Keskusrikospoliisi tiedottaa.

Jätevesitutkimuksen mukaan vuonna 2018 asukaslukuun suhteutettuna amfetamiinia käytettiin eniten Kouvolassa ja Lahdessa, näiden jälkeen Kotkassa ja Helsingissä. Kokaiini luokitellaan edelleen pienen piirin huumeksi, jonka käyttöaste on suurin pääkaupunkiseudulla. Törkeissä huumausainerikoksissa, joissa kyse on yleensä huumausaineiden maahantuonnista, välittämisestä ja kaupasta, huomattava osuus epäillyistä on ulkomaan kansalaisia. Eniten jää kuitenkin kiinni suomalaisia, jotka ovat mukana ammattimaisessa huumausainekaupassa järjestäytyneen rikollisuuden kautta.