Yhä useampi suomalainen rattijuoppo on nauttinut huumeita – verestä löytyy useimmiten amfetamiinia

Ohhoh! · Terhi Piiroinen

Keskusrikospoliisi on julkaissut tilastot vuonna 2019 Rikostekniseen laboratorioon toimitetuista verinäytteistä tehdyistä alkoholi-, huumausaine- ja lääkeainetutkimuksista. Vuonna 2019 poliisissa tehtiin tarkkuusalkometritutkimukset mukaan lukien noin 20.500 liikennejuopumustutkimusta. Alkoholitutkimusten määrä on ollut laskussa, kun taas huumaus- ja lääkeainetutkimusten määrä on kasvanut.

Huumaus- ja lääkeaineet tutkittiin viime vuonna 9.236 verinäytteestä. Osasta näytteistä tutkittiin myös veren alkoholipitoisuus. Tyypillistä on, että positiiviseksi todetusta verinäytteestä todetaan useita eri aineita. Viime vuonna löydettiin kaikista tutkituista verinäytteistä erilaisia huumaus- ja lääkeaineita yhteensä 27.997 kappaletta, eli kolminkertainen määrä verrattuna verinäytteiden määrään.

Yleisimmät verinäytteissä todetut huumausaineet kuuluivat edelleen amfetamiinien ryhmään. Amfetamiinilöydöksiä oli 5.640 näytteessä ja metamfetamiinilöydöksiä 798 näytteessä. Seuraavaksi yleisin löydös oli kannabis, jota oli 1.806 näytteessä. Yleisimmin todetut lääkeaineet kuuluivat bentsodiatsepiinien ryhmään. Niitä todettiin yhteensä 13.384 näytteestä.

– Lääkeainetapausten osalta on huomioitava, että kaikki positiivisiksi todetut tapaukset eivät ole liikennejuopumuksia, sillä lääkettä on voitu nauttia lääkärin määräämänä ja hoito-ohjeiden mukaisesti. Tilastoihin sisältyvät myös eräät varsinaisen vaikuttavan aineen aineenvaihduntatuotteet. Aiempien vuosien tilastoista poiketen, vuoden 2019 tilastoista on kuitenkin poistettu kannabiksen ja kokaiinin aineenvaihduntatuotteet, koska kyseiset yhdisteet eivät ole biologisesti aktiivisia eli eivät vaikuta toimintakykyyn, kertoo rikosinsinööri Petri Varjos Keskusrikospoliisin Rikosteknisestä laboratoriosta.