Tutkimus: Pitkäaikainen työttömyys vaikuttaa liikuntatottumuksiin

Fitness Lifestyle · Terhi Piiroinen

Talouden taantuma vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Vasta nyt on ryhdytty tutkimaan pitkäaikaisen työttömyyden vaikutuksia ihmisten liikuntatottumuksiin. Tulos on karkeasti se, että mitä enemmän ihmisellä on vapaa-aikaa, sitä enemmän hän myös harrastaa liikuntaa.

– Tuoreen tutkimuksen mukaan työttömyyden kokeminen 1990-luvun alussa ei vaikuttanut keskimäärin liikunnan määrään 1990-luvun laman päättymisen jälkeen. Ne työttömät, jotka kokivat kaikkein pisimpiä työttömyysjaksoja vuosina 1991–1994 lisäsivät kuitenkin liikunta-aktiivisuuttaan laman päättymisen jälkeen, Työn ja talouden tutkimuskeskus LABORE uutisoi.

yöttömyys kasvattaa henkilön käytettävissä olevaa vapaa-aikaa ja osa kasvaneesta vapaa-ajasta voidaan käyttää muun muassa liikuntaharrastuksiin, jotka ovat luonteeltaan usein hyvin aikaintensiivisiä. Tutkimus perustuu Oulun seudulta kerättyyn seuranta-aineistoon vuonna 1966 syntyneistä henkilöistä. Aineiston avulla voidaan seurata henkilöiden liikunta-aktiivisuutta pitkällä aikavälillä.