Liikuntaharrastusten pimeää puolta peitelty? Tutkimuksia kyseenalaistetaan

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Valtion liikuntaneuvosto on julkaissut selvityksen, joka puoltaa sitä tosiasiaa, että ihmisille kerrottavia asioita pyritään kontrolloimaan jatkuvasti. Jopa liikuntatutkijat kokevat työssään vaikuttamista ja häirintää. Vaikuttaminen ei ole liikunta-alalla yleistä, mutta sen olemassa oleminen on hyvä tiedostaa.

Vaikuttaminen ja häirintä näyttävät kohdistuvan liikuntatutkijoihin erityisesti liikunta-alan sisältä. Selvityksen mukaan asioiden peittelyyn liittyvä toiminta ilmenee erityisesti liikunnan tai urheilun kannalta negatiivisissa tutkimusaiheissa ja -tuloksissa. Yhteiskunnassamme on esillä paljon muunneltua totuutta tai asioiden yksipuolista kerrontaa – tämä on kaikkea muuta kuin demokraattista ja reilua. Se saattaa olla jopa vaarallista.

Erityisen herkkiä teemoja ovat erilaiset yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon, vähemmistöihin ja syrjintään liittyvät teemat, huippu-urheilu ja urheilujärjestelmä, liikunnan ja urheilun talous ja rahoitus sekä teemat, joihin liittyy jotain negatiivista kuten dopingin käyttöä tai kiusaamista. Vaikuttaminen ja häirintä aiheuttivat niiden kohteille useimmiten henkilökohtaista pahaa oloa, kuten ahdistusta, masennusta tai pelkoa, ja vaikenemista sekä vähensi julkiseen keskusteluun osallistumista. Lisäksi ne vaikuttivat tutkimuksen tekemiseen tai tuloksiin.

Valtioneuvoston tekemän selvityksen vastaajista 15 prosenttia kertoi joutuneensa tutkimustyöhön liittyvän vaikuttamisen tai painostamisen kohteeksi edeltävien viiden vuoden aikana. Häirintää tai maalittamista oli kokenut kuusi prosenttia vastaajista. Ilmiö on tuttu muiltakin tieteenaloilta ja vaatisi perusteellista pöyhimistä ja totuuden tuomista päivänvaloon, jotta tiedettä voidaan pitää jatkossa uskottavana.