Suomi maailmankartalle vedyllä – koulutusta ja tutkimusta täytyy lisätä

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Maailman seuraava hittituote: Vety. Jos Suomi haluaa kilpajuoksuun mukaan, on seuraavan hallituksen panostettava vetytalouden tutkimiseen ja kouluttamiseen. Muutokset on tehtävä nopeasti, sillä kansainvälinen vetykilpailu on jo käynnissä.

– Vetytalous nousee tulevaisuudessa osaksi kehittyneiden hiilineutraalien yhteiskuntien energiajärjestelmiä, teollisuutta ja liikennettä. Vetytaloudessa on odotettavissa tiukka kansainvälinen kilpailu eri teknologioiden välillä, ja valmisteilla on tuhansia vetyhankkeita Euroopassa ja kansainvälisesti, Oulun yliopistosta kerrotaan.

Tutkimus ja koulutus ovat avainasemassa. Suomen vetytutkimusfoorumin mukaan menestyminen vetysiirtymässä vaatii suunnitelmallista panostamista myös tulevassa hallitusohjelmatyössä. Vetysiirtymän toteutus edellyttää joustavaa ja nopeaa kaavoitusta sekä luvitusta koko arvoketjun investoinneille. Paremmin ennakoitava EU-sääntely vähentää teollisiin investointeihin liittyvää riskiä.

Suomen vetytutkimusfoorumissa mukana ovat Aalto Yliopisto, LUT-yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Åbo Akademi, Luonnonvarakeskus, Jyväskylän, Turun, Tampereen ja Vaasan yliopistot sekä Oulun yliopisto, joka aluksi koordinoi foorumin toimintaa.