Käynnissä on suurin työelämän muutos vuosikymmeniin – nämä yritykset selviävät parhaiten

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Suomalainen työelämä on murroksessa. Se elää suurinta muutoskautta vuosikymmeniin ja syyt tähän ovat moninaiset. Kriisien aiheuttama epävarmuus, massiivinen työvoimapula ja hyvinvointivaltion natiseminen aiheuttavat haasteita yrityksille.

LähiTapiolan suurasiakasyksikön johtaja Juho Kettunen listasi viisi asiaa, joihin yritysten kannattaa muutosten keskellä panostaa. Kettusen mukaan työelämän muutokset edellyttävät yhteiskunnalta määrätietoista työelämän kehittämistä ja yrityksiltä panostamista oikeisiin asioihin. Yksi on se, että yritys panostaa asiakaspalveluun.

Työhyvinvoinnilla on suuri merkitys. Kaksi viidestä työelämässä mukana olevasta ei halua enää luopua mahdollisuudesta osallistua palavereihin etäyhteydellä, ja joka neljäs haluaa säilyttää vapautensa työskennellä, missä haluaa. Työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen merkitys on kasvanut, mutta toisaalta pitkään jatkunut ja yksinomainen etätyö voi lisätä työuupumusoireita.

Kettunen muistuttaa, että työelämä on ennen kaikkea ihmisten välistä toimintaa, vuorovaikutusta sekä yhteistä oppimista. Yrityskulttuurilla on merkittävä voima henkilöstön sitouttamisessa ja uusien osaajien houkuttelemisessa.

– Miten sitoutumista tuetaan tai edistetään, jos työskennellään enimmäkseen etänä ja vuorovaikutus on vähäisempää? Aiheesta on tärkeää keskustella työyhteisössä. Hyvät työskentelyedellytykset luovat pohjan, mutta tärkeää on pystyä tunnistamaan myös yksilölliset motivaatiotekijät. Yrityskulttuurilla on myös merkittävä vaikutus innovointiin sekä tuote- ja toiminnankehityksen onnistumisessa.

Mitä monimutkaisempi toimintaympäristö on, sitä tärkeämpää on pitää omat yrityksen työskentelymallit selkeinä ja yksinkertaisina. Menestyvän yrityksen on myös muistettava, että vastuullisuus osana kaikkea tekemistä.

– Vastuullisuusnäkökulma on tärkeä kaikessa yrityksen tekemisessä: vastuullisuus suhteessa asiakkaisiin, henkilöstöön ja ympäristöön. Työskentelyedellytysten ja -tapojen jatkuva kehittäminen ovat ehdottomasti myös vastuullisuuden ytimessä.