Suomalaistutkimus: Joustava työaika tasapainottaa arkea ja lisää viestintää töihin

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Suomalaistutkimus on nyt selvittänyt, että tiukat työaikarajoitukset eivät välttämättä ole hyödyllisiä etätöissä. Kun työntekijä voi viestiä vapaammin ja tehdä töitä itselleen sopivammalla aikataululla, saa hän todennäköisesti enemmän tuloksia kuin mitä saisi tiukalla 8-16 aikataululla.

Syynä on muun muassa se, että henkilö pystyy sovittamaan työn ja muun arjen näppärästi yhteen. Toinen syy on kansainvälisyydessä ja aikaeroissa. Jyväskylän yliopiston tutkimus paljastaa, että työn ja arjen sekoittumisessa voi olla aiempaa oletettua enemmän hyötyjä, ja korostaa työn ja muun elämän rajoja ylittävän viestinnän tärkeyttä.

– Usein unohdetaan kertoa positiivisista vaikutuksista, kuten työntekijöiden saamasta joustavuudesta ja vapaudesta, kun he voivat itse aikatauluttaa työntekoaan, kertoo Jyväskylän yliopiston tutkijatohtori Ward van Zoonen, joka yhdessä kollegoidensa kanssa tarkasteli työasioissa tapahtuvaa älypuhelimen käyttöä työajan ulkopuolella.

Tutkimustulokset osoittavat, että työntekijöiden viestiessä yli rajojen ja puhuessa töissään myös muusta elämästään, voi esimieheltään saada uudenlaista tukea ja ymmärrystä.

– Tällainen viestintä mahdollistaa lähijohtajan tavoittamisen matalalla kynnyksellä, mikä auttaa työntekijää rakentamaan tasapainoa elämän eri osa-alueiden välille ja vahvistaa hänen identifioitumista organisaatioon, kuvaa professori Anu Sivunen tuloksia.