”Tasa-arvoinen avioliittolaki lisäisi hyvinvointia”

Viihdeuutiset · Stara.fi

Mielenterveyden keskusliitto on ilmoittanut kannattavansa tasa-arvoisen avioliittolain säätämistä. Liitto haluaa kuluvalla Mielenterveysviikolla muistuttaa lain merkityksestä suomalaisten mielenterveysongelmien ehkäisylle. Kansalaisaloite laista käsitellään lakivaliokunnassa 20. marraskuuta.

Mielenterveysmessujen 2014 yhteydessä MTKL linjasi, että tasa-arvoinen avioliittolaki lisäisi kansalaisten hyvinvointia ja mielenterveyttä luomalla yhteiskuntaan aiempaa sallivampaa ilmapiiriä ja edistämällä kansalaisten yhdenvertaista kohtelua.

Tasa-arvoisen avioliittolain hyväksymällä eduskunta välittäisi kansalaisille viestin siitä, että kaikki Suomen kansalaiset sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta ovat samanarvoisia. Lain kauaskantoiset vaikutukset todennäköisesti vähentäisivät suomalaisten syrjäytymisen kokemusta, päihdeongelmia, itsemurhia ja niiden yrityksiä sekä parantaisivat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien elämänlaatua ja itsetuntoa.

Seksuaalisuus ja sen hyväksyminen on merkittävä asia yksilön kehitykselle. Mielenterveyden keskusliiton mielestä on tärkeää, että jokainen ihminen seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta saa olla sekä itselleen että muiden edessä sellainen ihminen, joka on.

Salaisuuden kantaminen aiheuttaa tutkitusti stressiä ja voi uuvuttaa ihmisen. Itsensä hyväksymisen vaikeudesta kumpuava ahdistus voi aiheuttaa myös päihteiden käytön ongelmia. Hoidon hakemisen kynnys on entistä suurempi, jos oman identiteettinsä joutuu salaamaan syrjinnän pelossa.

Kyseessä on mitä suurimmissa määrin myös ihmisoikeuskysymys. Yhdenvertaisella kohtelulla yhteiskunta osoittaa samaa sukupuolta olevat parit samanarvoisiksi eri sukupuolta olevien parien kanssa ja tunnustaa seksuaalivähemmistöihin kuuluvien olevan täysvaltaisia yksilöitä. Avioliittolaki koskee myös lapsia ja nuoria.

Toteutuessaan se antaisi sateenkaariperheiden lapsille, heidän vanhemmilleen ja lähiympäristölleen selkeän viestin siitä, että heidän perheensä on yhtä arvokas kuin muutkin perheet. Yhteiskunnan salliva ilmapiiri auttaisi herkässä kehitysvaiheessa olevia nuoria muodostamaan oman seksuaali-identiteettinsä ilman häpeää ja pelkoa ja näin ollen auttaisi ehkäisemään nuorten yksinäisyyttä ja mielenterveysongelmia.