Suomalaisten yhdynnät selvässä laskussa

Terveys Viihdeuutiset · Stara.fi

Suomalaisten seksuaalielämästä on saatu uutta tietoa. FINSEX-tutkimuksen mukaan vuonna 2007 todettu yhdyntämäärien lasku jatkui edelleen viime vuonna. Tulos on ristiriidassa julkisessa keskustelussa toistuvasti esitetyn oletuksen kanssa, jonka mukaan elämämme olisi koko ajan seksualisoitumassa.

Yhdyntöjä harrastava väestönosa on supistunut merkittävästi vuodesta 1971, jolloin tutkimus tehtiin ensimmäisen kerran. Väestöliiton mukaan suhteellisesti eniten yhdyntämäärät vähentyivät 30–40-vuotiailla nuorilla aikuisilla. Tätä elinvaihetta kutsutaan lapsiperheiden ruuhkavuosiksi.

Suurinta yhdyntäaktiivisuus oli noin 20-vuotiailla naisilla ja 50-vuotiailla miehillä, molemmilla oli yhdyntöjä noin puolitoista kertaa viikossa. Suhteessa eniten yhdynnässä olleiden osuudet olivat vähentyneet nuorilla miehillä ja nuorilla ja keski-ikäisillä naisilla.

Muun ikäisillä miehillä ja naisilla oli keskimäärin yksi yhdyntä viikossa. Eläkeikäisillä yhdyntöjä oli harvemmin, suunnilleen joka toinen viikko. Ainoastaan keski-ikäisillä miehillä keskimääräiset yhdyntämäärät olivat vähän lisääntyneet vuonna 2015 vuoteen 2007 verrattuna. Muun ikäisillä miehillä ja kaiken ikäisillä naisilla yhdynnät olivat vastaavasti vähentyneet.

Viimeksi kuluneen viikon aikana yhdynnässä oli ollut miehistä 39 prosenttia ja naisista 33 prosenttia. Heidän osuutensa oli pudonnut vuodesta 2007 peräti seitsemän prosenttiyksikköä molemmilla sukupuolilla. Vuoteen 1971 verrattuna yhdynnässä oli ollut viikon aikana jopa 20 prosenttiyksikköä vähemmän koko aikuisväestöstä.

Erillissuhteissa yhdyntöjä oli seitsemän kertaa kuukaudessa, avoliitoissa kuusi kertaa kuukaudessa ja avioliitoissa neljä kertaa kuukaudessa. Parisuhteensa yhdyntämäärää piti sopivana vuonna 2015 miehistä 40 prosenttia ja naisista 47 prosenttia. Lopuista vastaajista lähes kaikki olisivat halunneet yhdyntöjä useammin parisuhteessaan.