Karu tutkimustulos: Etäopiskelu ja yhteisöllisyyden puute lisänneet ongelmia ja huolta

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Kansallinen koulutuksen arviointikeskuksen Karvi toteutti taannoin arvioinnin, jonka tulosten mukaan poikkeusoloissa tapahtunut opiskelu on koettu henkisesti kuormittavaksi ja tilanne on vaikuttanut merkittävästi opiskelijoiden jaksamiseen ja opiskelumotivaatioon. Uhkana on, että koronan vaikutukset kasvavat suuremmaksi ongelmaksi kuin itse tauti.

– Oppilaille ja opiskelijoille tulisi tarjota riittävästi mahdollisuuksia yhteyden ottamiseen ja tuen pyytämiseen matalalla kynnyk­sellä. Lisäksi koulujen ja oppilaitosten on kehitettävä keinoja tunnistaa tehokkaasti oppijoiden hyvinvointiin liittyviä ongelmia ja varmistettava, että kaikki oppilaat ja opiskelijat tavoitetaan poikkeustilanteessa. Opiskelijahyvinvoinnin tilaa ja vaikutuksia tulee seurata pitkällä aikajänteellä, Karvi suosittelee.

Lukioilaisiin on vaikuttanut eniten kotoa saatu tuki ja sen määrä. Ammattikoululaisiin etäopiskelu on iskenyt vakavammin, koska opinnot eivät ole edenneet suunnitelmien mukaan ja osaamisen hankkiminen on jäänyt puutteelliseksi.

– Arvioinnin mukaan yli puolet ammatillisen koulutuksen opiskelijoista koki opiskelun poikkeusolojen aikana henkisesti kuormittavammaksi kuin normaalioloissa. Yli neljäsosalla opiskelijoista henkiseen kuormittumiseen, motivaatioon ja opiskeluun liittyvät ongelmat kasaantuivat poikkeusolojen aikana. Nämä opiskelijat kokivat opintojensa edistymisen ja oppilaitoksestaan saamansa tuen heikommaksi muihin opiskelijoihin verrattuna.