Seksistiset miehet kärsivät muita enemmän mielenterveysongelmista

Terveys Viihdeuutiset · Terhi Piiroinen

Jokainen tuntee tai tietää ainakin yhden miehen, jonka käytös on naisia halventavaa ja jopa seksististä. Tällaiset ylivertaisena itseään pitävät kukkoilevat kundit kärsivät muita enemmän mielenterveysongelmista. He kuitenkin hakevat apua aniharvoin.

The Journal of Counseling Psychology -julkaisu esitteli tutkimuksen, jonka mukaan sovinistisiat ja naisia hyväksi käyttävät miehet ovat muita taipuvaisempia psykologisiin ongelmiin. Indianan yliopisto analysoi 78 eri tutkimusta, joihin oli osallistunut yhteensä 20.000 ihmistä.

Maskuliiniset, itsetietoiset, riskejä herkästi ottavat ja naisilla leikkivät miehet sairastuvat muita herkemmin masennukseen ja muihin mielenterveysongelmiin. Tutkimus ei kuitenkaan selvittänyt sitä, kärsivätkö miehet esimerkiksi itsetunto-ongelmista ennen kuin alkoivat käyttäytymään seksistisesti vai oliko käytös johtanut heidät herkemmin mielenterveysongelmiin.