Minne Suomesta katosivat hyvät tavat? Ikäihmiset kokevat huonoa kohtelua

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan joka viides yli 75-vuotias suomalainen kokee tulleensa huonosti kohdelluksi. Juuri julkaistussa tutkimuksessa selvisi, että huonoa kohtelua kokivat erityisesti naiset, ikäihmisistä nuorimmat, pienituloiset, omaishoitajat sekä ne, jotka arvioivat terveytensä ja psyykkisen hyvinvointinsa huonoksi. Myös heikko koulutustaso oli yhteydessä huonon kohtelun kokemukseen.

Tutkimuskysely toteutettiin ennen koronavirusepidemiaa, joten monen tilanne on varmasti heikentynyt entisestään. Hyvää kohtelua kokivat yhteiskunnassamme eniten hyvin toimeentulevat, miehet sekä he, jotka olivat tyytyväisiä ihmissuhteisiinsa ja psyykkiseen hyvinvointiinsa, olivat asenteeltaan positiivisia ja kokivat onnentunteita. Tutkimuksessa summataan, että elämänlaadun merkitys osoittautui tässäkin tutkimuksessa erittäin tärkeäksi.

Tutkimus julkaistiin Archieves of Gerontology and Geriatrics -tiedelehdessä. Käsitys ikääntyneiden yleisestä huonosta kohtelusta oli tavallisempaa kuin kokemus omasta kohtelusta. Tohtorikoulutettava Mia Knuutilan mukaan yleisen mielipiteen taustalla voi olla se, että mediassa ja yleensäkin yhteiskunnassamme ikäihmisistä puhutaan taakkana. Ikävä puhe ikäihmisistä on hänen mukaansa vain koventunut korona-aikana. Joidenkin mielestä käytöstavat ja kulttuuri ovat myös muuttuneet.