Suomalaiset nuoret kärsivät myöhäisillan somettamisesta

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Yhä useammin uskalletaan puhua digitaalisen median vaikutuksista lasten ja nuorten terveyteen. Aihetta tutkitaan jatkuvasti lisää, mutta mikäli haluaa saada itselleen tai jälkikasvulleen terveemmät lähtökohdat päivään, kannattaa digitaalinen viihde rajoittaa illalla minimiin.

Nyt aiheesta on jälleen mustaa valkoisella, kun väitöskirjatutkija Laura Kortesoja on selvittänyt myöhäisen ruutuajan vaikutuksia nuorten unen laatuun ja kestoon. Tulokset voi jokainen arvata. Digitaalisen median käyttö illalla tai yöllä voi viivästyttää nukkumaanmenoaikaa ja vaikuttaa unenlaatuun sekä heikentää päivän aikaista vireystilaa. Myöhäisillan mediankäytön kielteiset vaikutukset heijastuvat erityisesti iltavirkkujen nuorten unenlaatuun ja päiväväsymykseen.

– Iltavirkuilla nuorilla on suurempi riski sekä myöhäisillan median käytön että riittämättömän unen kielteisille vaikutuksille.Myös kulutetun median tyypillä on väliä. Kaikista eri mediamuodoista elokuvien katsominen tai musiikin kuuntelu myöhään illalla oli yhteydessä lisääntyneeseen päiväväsymykseen, kun taas myöhäinen sosiaalisen median käyttö oli yhteydessä huonoon unenlaatuun, Kortesoja kertoo.

Osa ihmisistä kokee itsensä virkeimmäksi aamupäivästä, osa on virkeimmillään iltapäivästä, ja suurin osa sijoittuu näiden välille. Tällainen taipumus, kronotyyppi, määrittää ihmisen unen tarvetta ja ajoittumista.

– Riittävän unen merkitys on ilmeinen, mutta tarvitaan lisää keskustelua luontaisten vuorokausirytmien vaikutuksesta hyvinvointiin ja oppimiseen erityisesti niiden nuorten kohdalla, joiden vuorokausirytmi siirtyy luontaisesti myöhäisemmäksi, hän summaa.