Suomalaisten onnellisuus on laskenut – syynä koronakriisi?

Lifestyle Terveys Viihdeuutiset · Tim Isokivi

Suomalaisten onnellisuuden tunne on tuoreen tutkimuksen perusteella hieman laskenut kuluneiden vuosien aikana. Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan arvo- ja asennetutkimuksessa 76 prosenttia kokee elämänsä vähintään melko onnelliseksi, kun taas edellisessä mittauksessa vuonna 2016 lukema oli 80 prosenttia.

Onnettomaksi itsensä luokittelevien määrä kasvoi 17 prosentista 20 prosenttiin edellisestä tutkimuksesta. Loppuvuodesta 2020 tehtyyn kyselyyn vastasi yli 2 000 18-79 -vuotiasta ihmistä. Evan tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto epäilee uusien lukujen taustalla olevan koronapandemia.

– Yksi syy onnellisuuden laskuun voi olla koronakriisin vaikutukset työelämään ja työikäisiin. Syitä voi olla muitakin, mutta vuosien 2016 ja 2020 väliseen aikaan ei ajoitu muita merkittäviä yhteiskunnallisia muutoksia tai taloudellisia shokkeja, Haavisto kertoo tiedotteessa.

42 prosenttia vastaajista kertoo elävänsä tuloillaan vähintään melko mukavasti, 45 prosnettia pärjäävänsä tuloillaan ja 12 prosenttia kertoo toimeen tulemisen tuottavan vaikeuksia. Mittauksen perusteella johtavassa asemassa olevien, akateemisesti koulutettujen, yrittäjien, työntekijöiden ja 26-55 -vuotiaiden onnellisuus on pudonnut vuodesta 2016. Kuitenkin enemmistö kaikissa väestöryhmissä työttömiä lukuunottamatta kokee itsensä vähintään melko onnelliseksi.