Vihdoinkin! Opintotuen tulorajoja nostetaan – ahkeruudesta ei enää estettä opiskelulle

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Eduskunta on hyväksynyt opintotukilain muutoksen, jonka mukaan opintotuen tulorajat nousevat. Muutos vaikuttaa myös opintolainahyvityksen myöntämisen perusteisiin. Opintotuen tulorajoja korotetaan 50 prosentilla vuoden 2021 tasosta. Lisäksi korkeakouluopiskelijoiden opintolainahyvitykseen tulee uusi peruste.

– Opiskelija, joka saa opintotukea yhdeksältä kuukaudelta, voi ensi vuonna saada opintotuen lisäksi bruttotuloja 18.720 euroa. Jos opiskelija saa opintotukea 10 kuukaudelta, tuloja voi olla 16.640 euroa. Opintotuessa ei ole kuukausikohtaisia tulorajoja. Opiskelija voi saada tulot milloin tahansa kalenterivuoden aikana, kunhan ne eivät ylitä vuositulorajaa, Kela tiedottaa.

Korkeakouluopiskelija voi saada opintolainahyvityksen, jos hän suorittaa tutkinnon määräajassa. Muutoksen myötä hyvitykseen oikeuttavan tutkinnon suoritusaikaa voidaan pidentää yhdellä lukuvuodella. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2023 alkaen.