Digilaitteita hyöydynnetään suomalaiskouluissa vähän – ei selitä oppimistulosten laskua

Digi · Tim Isokivi

Digitaalisten laitteiden ilmestymistä oppilaitoksiin syytetään toisinaan osaamistulosten heikentymisestä. Tutkimuksen perusteella väite ei pidä paikkansa. Teknologiaa käytetään kouluissa erityisesti yksilöllisen oppimisen välineenä.

Helsingin ja Tampereen yliopistojen yhteistyönä toteutetussa DigiVOO-tutkimuksessa tarkasteltiin digitaalision vaikutuksia suomalaiskouluissa. Pitkittäisaineistoa kerättiin 7.-9.-luokkalaisilta 83 koulusta vuosina 2021 ja 2022. Tutkimuksen mukaan digilaitteiden käyttö ei heikentänyt oppimistuloksia ongelmanratkaisutehtävissä ja matemaattisen ajattelun tehtävissä, vaan kyse oli teknologian kohdentamisesta erilaisia haasteita kokeville oppilaille.

Digitaalista teknologiaa kertoivat käyttävänsä koulussa muita useammin oppimisen ja koulunkäynnin tukea saavat, ulkomaalaistaustaiset ja heikommin menestyvät oppilaat. Professori Mari-Pauliina Vainikaisen mukaan tulosten perusteella voidaan ajatella, että digitaalisuutta hyödynnetään eriytettävässä opetuksessa.

Opettajat kertoivat hyödyntävänsä digitaalista teknologiaa opetuksessa erittäin vähän. Oppimispelien kaltaista perustaitoja vaativaa tegnologiaa hyödynnettiin opetuksessa vain noin kerran kuussa. Digivälineillä toteutetut oppitunnit olivat yleensä opettajien ennalta suunnittelemia, ja oppiminen kohdistui tiedon kertaamiseen sen sijaan että oppilaat olisivat olleet aktiivisia toimijoita.

Oppitunnin toteuttaminen digitaalisesti vaikutti pääosin myönteisesti tuntikohtaiseen ryhmädynamiikkaan ja oppilaiden motivaatioon. Digitaalisuus lisäsi oppitunnin kiinnostavuutta matematiikan aineissa ja oppilaiden yrittämistä äidinkielen oppiaineissa.