Mediasta halutaan avoin ja riippumaton – omistajat ja valtion rahoitukset tuotava päivänvaloon

Viihdeuutiset · Terhi Piiroinen

Euroopan parlamentti on hyväksynyt uuden lain, jonka avulla vahvistetaan median avoimuutta ja riippumattomuutta. Mediavapaussäädökseen liittyy muun muassa suojatoimia, joilla pyritään estämään tarkkailu ja poliittinen vaikuttaminen toimituksellisiin päätöksiin.

Euroopan parlamentti haluaa velvoittaa jäsenmaat varmistamaan tiedotusvälineiden moninaisuuden sekä suojelemaan niiden riippumattomuutta valtiolliselta, poliittiselta, taloudelliselta tai yksityiseltä sekaantumiselta. Medianvapaussäädöksen myötä perustetaan uusi EU:n elin: eurooppalainen mediapalvelulautakunta. Lautakunnan neuvonantajana toimisi riippumaton asiantuntijaryhmä, joka edustaa media-alaa ja kansalaisyhteiskuntaa.

– Mepit haluavat kieltää kaikenlaisen puuttumisen tiedotusvälineiden toimituksellisiin päätöksiin, Euroopan parlamentista kerrotaan.

Parlamentti haluaa velvoittaa kaikki tiedotusvälineet julkaisemaan tiedot omistusrakenteestaan, jotta median riippumattomuutta voidaan arvioida. Mepit haluavat myös, että tiedotusvälineet, myös verkkoalustat ja hakukoneet, ilmoittavat varat, jotka ne ovat saaneet valtion mainonnasta ja taloudellisena tukena valtiolta. Tämä koskee myös EU:n ulkopuolisilta mailta saatuja varoja.