Nettiaikakauden karu seuraus – lasten kunto ei riitä koulunkäyntiin!

Ohhoh! Viihdeuutiset · Meri Pulkkinen

Nykyään huolenaineena on usein lasten liiallinen passivoituminen esimerkiksi teknologian kehittymisen myötä. Myös ylipainoisten lasten määrän lisääntyessä Britanniassa ollaankin nyt herätty huomaamaan, että huomattava osa maan kouluikäisistä lapsista ei pärjää koulussa.

Daily Mail -lehti kertoo, kuinka asiantuntijoiden mukaan maan viisivuotiaat lapset tulisi testatata lääkärintesteillä, koska jopa puolet maan koululaisista ei todellisuudessa pärjää koulussa.

Lasten taidot aina tasapainosta motoorisiin kykyihin ovat heikentyneet, ja joidenkin väitteiden mukaan jopa puolet koululaisista ei edes kykene pitämään kynää kunnolla kädessään. Maan lasten onkin tutkitusti huomattu laiskistuneen, jonka seurauksena esimerkiksi suorassa istuminen ei myöskään tunnu onnistuvan.

Asiaa tutkineet syyttävät laiskistumisesta nykypäivän elämäntyyliä ja kasvatusmetodeja. Lasten fyysinen jaksaminen ja kommunikaatiotaidot ovat rapistuneet, eivätkä ne kehity enää entiseen tahtiin nuorilla lapsilla. Lapset ovatkin kykenemättömiä pärjäämään koulussa todellisten kykyjensä tasolla. Syynä tähän pidetään esimerkiksi liiallista televisionkatselua aktiivisten elämäntapojen sijaan.