Tutkimus: Vanhemman oppimisvaikeudet heijastuvat lapseen – yhdessä lukeminen auttaa

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Jyväskylän yliopiston toteuttama tutkimus kertoo, että vanhempien kokemat matemaattiset vaikeudet ovat yhteydessä lasten luetun ymmärtämiseen. Lukeminen lapsen kanssa kuitenkin ennakoi parempaa luetun ymmärtämistä vanhemman taidoista riippumatta.

Tutkimuksen perusteella vaikuttaa sitä, että äidin koulutustaso liittyy luetun ymmärtämisen kehittymiseen runsaamman yhdessä lukemisen kautta. Yhdessä lukeminen on todella tärkeää lapsen kielellisen kehityksen kannalta. Kotiopetusta tulisi kannustaa ja on kiinnitettävä enemmän huomiota siihen, miten kotona tapahtuvaa oppimista tuetaan.

– Tuloksemme osoittavat, että kaikkia vanhempia on rohkaistava lukemaan yhdessä lastensa kanssa. Aikaisemmat tutkimukset osoittivat myös, että jaettu lukeminen edistää lasten sanaston kehittymistä, mikä puolestaan ennustaa parempaa luetun ymmärtämistä, kertoo Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella väitöskirjaansa valmisteleva Daria Khanolainen.