Syötteen kansallispuiston viereen yksityinen suojelualue – alueella yli 150-vuotiasta luonnontilaista metsää

Viihdeuutiset · Tim Isokivi

Syötteen kansallispuiston viereen on perustettu laaja yksityinen luonnonsuojelualue. Noin 212 hehtaarin suuruinen Säkkiläin suojelualue sijaitsee Taivalkoskella Loukusan kylän eteläpuolella Kortejärven alueella.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen mukaan luonnonsuojelualue perustettiin maanomistajan hakemuksesta. Alueella on yli 150-vuotiasta luonnontilaista metsää ja nuorta kasvatusmetsää. Metsiä ei ole hakattu muutamaan vuosikymmeneen, ja puusto on kehittynyt luontaisesti paikoin runsaasti haapoja sisältäviksi sekametsiksi.

Haapaa on erityisesti nuorissa puustoissa, ja ne muodostavat paikoin suuria haapavaltaisia metsiköitä. Vanhojen metsien keskellä on myös yksittäisiä yli 200-vuotiaita mäntyjä. Alueelta on löydetty harvinaista lajistoa, kuten nukkamunuaisjäkälää, aarninappua, palosuomujäkälää ja raidankeuhkojäkälää.

Suojelualueen perustamisen mahdollisti Pohjois-Suomen metsien suojeluun saatu erillisrahoitus. Sen ansiosta Pohjois-Pohjanmaalla on syksyn 2020 jälkeen joko hankittu valtiolle tai perustettu yksityisiä suojelualueita noin 2 200 hehtaarin alueelle.