Hyviä uutisia! Suomessa on noin 435 saimaannorppaa – luminen talvi auttoi pesintää

Viihdeuutiset · Terhi Piiroinen

Viime talvena syntyi Saimaalle yhteensä 92 kuuttia. Talven olosuhteet olivat suotuisat, sillä norpat tarvitsevat kunnon kinokset pesiytymiseen. Metsähallituksen julkaisema saimaannorpan kanta-arvio vuodelle 2022 on noin 430–440 yksilöä

Saimaannorppakanta kasvaa hitaasti. Saimaannorpan suurimpia uhkia ovat hukkuminen kalanpyydyksiin, ilmastonmuutos, hajanainen ja pieni kanta sekä pesimäaikainen häiriö. Norpat saavuttavat sukukypsyyden vasta 4–6–vuotiaina ja synnyttävät vuosittain yleensä yhden poikasen.

Erityisesti nuoriin ikäluokkiin kohdistuvan suuren kuolleisuuden vuoksi moni norppa ei saavuta lisääntymisikää. Myös pienestä populaatiokoosta johtuva geeniperimän heikentyminen uhkaa norppaa. Saimaannorpan pesälaskentoihin ja suojelutoimiin osallistuu vuosittain suuri määrä paikallisia vapaaehtoisia.