Uusi hanke: Jokainen peruskoululainen oppii peruselvytystaidot jo alaluokilla

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Suomessa on käynnistynyt mahtipontinen Kids save lives -hanke, jossa halutaan opettaa peruselvytystaidot kaikille lapsille alakoulusta lähtien. Suomen Elvytysneuvoston Kids Save Lives -hanke antaa opettajille koulutuksen ja valmiit materiaalit opettaa peruselvytystä ja hätätilanteessa toimimista omille oppilailleen.

Savonlinnan alueella hankkeen taustalla ovat ammattiopisto Samiedun perustason ensihoidon opettaja Janne Heikkilä ja akuuttihoidon opettaja Annastiina Suutarinen. He keräävät parhaillaan sponsorointia, jotta koulut voivat hankkia elvytysnuket harjoittelua varten. Hankkeella halutaan saada elvytysopetus osaksi peruskoulujen opetussuunnitelmia.

– Muun muassa sydänperäiset äkkikuolemat ovat maassamme verrattain yleisiä, ja osa niistä voitaisiin ehkäistä varhaisella elvytyksellä. Varsinkaan pitkien välimatkojen Itä-Suomessa apu ei ole aina lähellä, joten elvytystaitojen merkitys täällä korostuu, Heikkilä sanoo.

Vapaaehtoisuuteen perustuvan hankkeen tavoite on, että jokainen peruskoululainen oppisi jo alaluokilla peruselvytystaidot, joihin kuuluu avun tarpeen tunnistaminen, avun hälyttäminen ja elvytys. Taitoja ylläpidettäisiin ja syvennettäisiin koko peruskoulun ajan.

– Tutkimukset osoittavat, että jo melko pieni lapsi pystyy henkeä pelastavaan hyvälaatuiseen peruselvytykseen. Tarve voi kohdata ketä tahansa, sillä suurin osa henkeä uhkaavista tilanteista syntyy sairaaloiden ulkopuolella. Kyse on paitsi taitojen opettamisesta myös kulttuurin muuttamisesta, sillä suomalaiset ovat hieman arkoja auttamistilanteissa, Heikkilä pohtii.

Sekä elvytyskoulutuksen rakenne että oppimateriaali ovat hankkeen laatimia. Hanke myös organisoi elvytysopetuksen viemisen kouluihin: se kouluttaa kouluttajat, jotka puolestaan kouluttavat koulujen opettajat. Suutarinen kertoo, että elvytystaitoja opetetaan matalalla kynnyksellä ja koulutusmateriaali on helposti muokattavissa eri-ikäisille oppijoille.

– Luonnollisesti toivomme, että jatkossa elvytysopetusta annetaan kaikilla luokilla vähintään kerran vuodessa. Pitkällä tähtäimellä opetus näkyy siinä, että elvytystaitoisten aikuisten määrä kasvaa. Useimmissa Länsi-Euroopan maissa elvytystaitoja on opetettu kouluissa säännöllisesti jo vuosia. Suomi on siinä suhteessa jälkijunassa, Heikkilä kertoo.