Puulämmitys ei vaikuttanut pääkaupunkiseudun ilmanlaatuun kuten luultiin

Koti & Asuminen Lifestyle · Terhi Piiroinen

Ennen talvea luotiin mediassa uhkakuvia sille, kuinka puulämmitys tuhoaa ilmakehän. Energiakriisin vuoksi ihmiset päätyivät lämmittämään tavallista enemmän tulisijojaan myös pienkaupunkialueilla. Nyt Energianhinnan nousu lisäsi kotitalouksien puunpolttoa, mutta puunpolton vaikutus ilmanlaatuun jäi ennakoitua pienemmäksi.

– Puunpoltosta aiheutuvat ilmansaasteiden pitoisuudet jäivät kuitenkin yleisesti odotettua alhaisemmiksi lauhan talven ja ilmansaasteiden laimenemiselle suotuisien sääolojen vuoksi, HSY tiedottaa.

Pientaloalueiden ilmanlaatuun vaikuttavat yleensä tulisijojen käyttö ja sijainnista riippuen myös liikenteen pakokaasut ja katupöly. Tulisijojen päästöt aiheuttavat kohonneita ilmansaastepitoisuuksia alueilla, joilla taloja on paljon lähellä toisiaan. Pääasiallista puulämmitystä on pääkaupunkiseudulla vain vähän, mutta tulisijoja käytetään myös lisälämmitykseen ja monissa asunnoissa on lisäksi puulämmitteisiä saunoja.