Ilmastonmuutos hidastuu oikeanlaisella metsänhoidolla

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Äsken julkaistiin kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n tuorein arviointiraportti. Raportissa maailman johtavat ilmastotutkijat käyvät läpi ilmastonmuutoksen luonnontieteellistä taustaa ja arvioivat viime vuosina julkaistua tutkimusta ilmastonmuutoksesta. Raportti kertoo huolestuttavasta kehityksestä. Tähän mennessä tehdyt päästösitoumukset eivät ole hillitsemässä ilmaston lämpenemistä puoleentoista asteeseen.

Metsäteollisuus hidastaa ilmastonmuutosta jo nyt, mutta vielä vahvemmin tulevaisuudessa. Metsäteollisuuden julkaiseman kannanoton mukaan monipuolinen metsätalous on yksi keskeisiä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään. Elinvoimaiset ja hyvin kasvavat metsät sitovat hiiltä, ja aktiivisella ja oikeaan aikaan toteutetulla metsänhoidolla metsien kasvua voidaan lisätä. Puupohjaiset tuotteet puolestaan korvaavat tuotteita, joiden valmistus aiheuttaa enemmän fossiilisia päästöjä.

Metsäpalot ja hyönteistuhot tappavat pelkästään boreaalisella metsävyöhykkeellä vuosittain miljoonia hehtaareita metsää, mikä on luonnon, mutta myös ilmaston kannalta tuhoisaa. Tuhoja ennaltaehkäisevä ja hyvä metsänhoito on avain tuhojen torjuntaan.

– Suomi voisi olla kokoaan suurempi, jos suomalainen ilmastoviisas metsänhoito leviäisi myös rajojemme ulkopuolelle. Ilmastoviisaassa metsänhoidossa korostuvat oikea-aikaiset hoitotoimenpiteet sekä maaperän ja kasvupaikan huomioon ottaminen metsätalouden toimenpiteissä. Lisäksi toimiva metsätieverkosto on äärimmäisen tärkeä metsäpalojen torjunnassa, Metsäteollisuudesta kerrotaan.