Tutkimus: Pohdintaa vaativa työ edistää aivojen terveyttä

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Aivosairaudet ovat Suomessakin yksi yleisimmistä kuolinsyistä. Sairastumisen syitä on tutkittu jo pitkään sekä sitä, kuinka aivosairauksilta voisi säästyä. Tuoreen tutkimuksen mukaan henkisesti stimuloiva työ voi torjua dementiaa.

Uuden tutkimuksen mukaan ihmisillä, joiden aivot työskentelevät työpäivän aikana aktiivisesti, on todennäköisesti vähemmän muisti- ja ajatteluongelmia myöhemmässä elämässä. Yli 7.000 norjalaiselle toteutetussa tutkimuksessa analysoitiin ihmisten aivoterveyttä. He olivat työskennelleet yli 300 eri ammatissa. Analyysissä havaittiin, että henkisesti vähiten vaativassa työissä työskentelevillä oli 66 prosenttia suurempi riski lievään kognitiiviseen heikentymiseen ja 31 prosenttia suurempi riski sairastua dementiaan.

– Tutkimme eri työpaikkojen vaatimuksia ja huomasimme, että työn aivojen ja ajattelun stimulaatio eri elämänvaiheissa 30-60-vuotiaana oli yhteydessä lievän kognitiivisen heikentymisen riskin vähenemiseen 70 vuoden iän jälkeen. Tulosten perusteella monimutkaista ajattelua vaativa työ on mainio keino ehkäistä muistiongelmia vanhuudessa, Oslon yliopistollisen sairaalan tohtori ja geriatri Trine Edwin sanoi.