Pitkät työviikot lisäävät kaljuuntumisen riskiä

Terveys · Tim Isokivi

Liika työnteko saattaa johtaa hiustenlähtöön. Näin ilmenee tuoreessa tutkimuksessa, johon osallistui yli 13.000 miestä. Eteläkorealaisessa tutkimuksessa 20-59 -vuotiaat miehet jaettiin kolmeen ryhmään.

Ensimmäiseen kuuluvat suorittivat enintään 40-tuntisia työviikkoja. Toiseen kuuluvat työskentelivät enintään 52 tuntia viikossa ja kolmanteen sitä enemmän. Tutkimuksessa huomioitiin myös muun muassa koulutus, tulot, siviilisääty ja tupakointi.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että vähintään 52 tuntia viikossa työskennelleet 20-30 -vuotiaat kaljuuntuivat muita nopeammin. Vähiten töitä tehneiden keskuudessa kaljuuntuminen lisääntyi 2 prosenttia kun taas eniten raatavien keskuudessa lähes 4 prosenttia.

– Tutkimusten perusteella voimme varovasti olettaa, että pitkien työviikkojen ja hiusten lähdön välinen yhteys johtuu todennäköisesti työhön liittyvästä stressistä, tutkimusta johtanut Kyung-Hun Son kertoo The Sun -lehden mukaan.