Suomalaiset haluaisivat suojella saimaannorppaa – tässä siihen tehokkain keino

Viihdeuutiset · Terhi Piiroinen

Saimaannorppa on erittäin uhanalainen. Saimaannorppa on nykyisin rauhoitettu, eikä niitä ole jäljellä kuin muutamia satoja yksilöitä. Norpan poikasia hukkuu vuosittain verkkoihin ja katiskoihin. Jos norppa häviää Saimaalta, häviää se samalla koko maailmasta.

WWF on nyt toteuttanut kyselyn, jonka mukaan yli kaksi kolmasosaa suomalaisista on sitä mieltä, että keväistä verkkokalastuksen kieltoa saimaannorpan pesimäalueilla tulisi jatkaa kuukaudella nykyisestä eli heinäkuun loppuun saakka. Vain seitsemän prosenttia oli kyselyn mukaan eri mieltä. Saimaannorpan suojelemiseksi säädettäviä kalastusrajoituksia käsitellään parhaillaan maa- ja metsätalousministeriön asettamassa työryhmässä.

Myös Saimaan alueen asukkaista lähes yhtä iso osuus, 66 prosenttia, on sen kannalla, että verkkokalastuskieltoa tulee jatkaa heinäkuun loppuun. Verkkokalastus on suurin yksittäinen uhka erittäin uhanalaiselle saimaannorpalle sen jälkeen, kun kuutti on selvinnyt yli pesäpoikasvaiheen. Lähes kaikki suomalaiset asuinpaikasta riippumatta ovat samaa mieltä siitä, että Suomen tulee varmistaa se, että saimaannorpan kanta kasvaa tasolle, jolla se on pitkällä tähtäimellä elinvoimainen.