Saimaalle palkattiin erätarkastaja – valvoo norpan suojelemiseksi asetettuja rajoituksia

Matkailu · Terhi Piiroinen

Metsähallitus on palkannut Saimaalle oman erätarkastajan. Tarkoituksena on valvoa saimaannorpan suojelemiseksi asetettuja kalastusrajoituksia. Lisäksi tavoitteena on neuvonnalla ja ohjauksella ehkäistä luvatonta tai laitonta toimintaa sekä suojella eläimistöä ja turvata luonnossa liikkumista.

Erätarkastajan tunnistaa virka-asusta ja yleensä myös kulkuvälineen tunnuksista. Erävalvontaa toteutetaan eri keinoin maalta, vesiltä ja ilmasta. Metsähallituksen Eräpalveluilla on nyt yhteensä 13 erätarkastajaa. Verkkokalastus on täysin kiellettyä Saimaan kalastusrajoitusalueella 15.4.–30.6. lukuun ottamatta alle 22 millimetrin solmuvälin muikkuverkkoja, joilla kalastuskielto kestää 20.6. saakka

Kalastusrajoitukset ulottuvat jatkossa myös muun muassa Puruveden eteläosiin, Rantasalmen ja Joroisten Haapaselälle, Luonterin ja Lietveden välille Hepovirtaan, Kuparonvirtaan ja Linnunpäänselälle, sekä Paasselän eteläosiin. Saimaannorppa on levittäytynyt edellä mainituille alueille viimeisen viiden vuoden aikana.