Tutkimus: Vanhempien hoivaus vähentää nuorisorikollisuutta

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Helsingin yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan vanhemmilla on suuri merkitys lasten ja nuorten psykopaattisissa piirteissä ja siinä, kuinka herkästi he ajautuvat rikollisuuteen. Tutkimuksen mukaan vanhemmilta saatu lämpö vähentää psykopatiapiirteitä ja alttiutta rikollisuuteen vielä nuoruusiässä.

Sen sijaan vanhempien vihamielisyys vahvistaa psykopatiapiirteitä ja rikollista käytöstä. Psykopatia on persoonallisuuden piirteiden kokonaisuus, johon kuuluu manipulaatiota, jännityshakuisuutta sekä impulsiivista ja epäsosiaalista käytöstä. Katumuksen ja syyllisyyden tunteet puuttuvat, ja muiden tunteet ja oikeudet jätetään huomiotta. Psykopatia johtaa keskimääräistä useammin rikollisuuteen.

Vanhemmuuden lämmön merkitys lapsuusiässä lapsen käyttäytymiseen on jo ollut tiedossa. Uusi tutkimus vahvisti, että vanhemmuuden lämmöllä on merkitystä vielä nuoruusiässä. Niillä nuorilla rikollisilla, jotka kokevat saavansa äidiltään lämpöä, on keskimääräistä vähemmän psykopatiapiirteitä ja rikollista käyttäytymistä. Isän lämpö suojasi psykopatiapiirteiltä, mutta ei rikollisuudelta. Lisäksi saatiin selville, että myös äidin ja isän vihamielisyys vaikuttavat vielä nuoruusiässä nuoren psykopatiapiirteiden tasoon ja voi lisätä rikollista käyttäytymistä.

– Lapsi ja nuori tarvitsee positiivista vanhemmuutta, että on tunnetasollakin kiinnostunut lapsesta. Siihen kuuluu lämpöä, rakkautta, hoivaa ja tukea. Lapsella ja nuorella on oltava tunne, että hänen tunteitaan ja tekojaan kestetään, vaikka niitä ei hyväksytäkään, tohtorikoulutettava, psykologi Heidi BackmanHUS lastenpsykiatriasta kertoo.

Psykopatiapiirteistä ei kuitenkaan voi päätellä vanhemmuuden laatua.

– Nuoren psykopatiapiirteisyydestä tai rikollisesta käytöksestä ei voi vetää johtopäätöstä, että vanhemmat olisivat olleet vihamielisiä. Nuoren tilanne on monen asian summa, ja siihen voivat vaikuttaa muun muassa myös ystäväpiiri ja seurustelusuhteet.

Voit tutustua tutkimukseen tästä.