Koronan vaikutus: Ihmiset kaksi kertaa yksinäisempiä kuin aiemmin

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Don Huonojen kappaleessa lauletaan, että on turha pelätä laukausta, sillä yksinäisyys saman reiän nakertaa. Tämä on osuvasti sanottu, sillä pitkiä aikoja yksin viettävien ihmisten terveys, hyvinvointi ja jopa persoonallisuus voi muuttua ajan myötä. Koronaviruspandemian rajoitukset ovat lisänneet yksinäisyyttä, ja tällä voi olla kohtalokkaat vaikutukset.

Suomessa ennennäkemätön määrä ihmisiä kokee olonsa yksinäiseksi. Terveyden ja työhyvinvoinnin laitoksen tuoreesta tutkimuksesta selviää, että yksinäisyyttä kokevien osuus on lähes kaksinkertaistunut koronapandemian aikana, kun verrataan tämän vuoden huhti-kesäkuun osuutta vuoden 2020 heinä-syyskuun lukuihin. Eniten yksinäisyys on lisääntynyt Helsingissä, missä noin 45 prosenttia aikuisista kokee yksinäisyyden lisääntyneen.

Uutena ilmiönä Suomessa on havaittu, että yksinäisyyden kokemus on lisääntynyt myös työpaikoilla. Etätyön yksinäisyys on haastanut työssä jaksamista ja vähentänyt suomalaisten työhyvinvointia. Samalla nuorten työuupumiset ovat lisääntyneet merkittävästi. Tämä selviää Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -seurantatutkimuksesta.

– Työelämässä koettuun yksinäisyyteen ja sen aiheuttamiin haasteisiin on herätty vasta nyt koronapandemian myötä, jolloin useat suomalaiset ovat siirtyneet etätöihin. Työyhteisöissä on syytä tarttua yksinäisyyden vähentämiseen suunnitelmallisesti, sillä pitkään jatkunut yksinäisyys on riski työntekijän terveydelle ja hyvinvoinnille, toteaa HelsinkiMission toiminnanjohtaja Tuula Colliander ja kertoo, että HelsinkiMissio on luonut Work to Belong -ohjelman, jossa vähennetään yksinäisyyttä työyhteisöissä.