Facebook saamassa yksinoikeuden Face-tavaramerkkiin

Viihdeuutiset · Stara.fi

Maailman suurin yhteisöpalvelu Facebook on käynyt jo pidemmän aikaa kädenvääntöä tavaramerkeistä monien verkkosivustojen kanssa. Sen hampaissa ovat olleet muiden muassa Faceporn ja Teachbook -verkkopalvelut. Nyt eräs olennainen tavaramerkki näyttää viimein päätyvän Facebookille.

Eilen IT Viikko kertoi, että Yhdysvaltojen viranomaiset ovat rekisteröimässä Face-sanan Facebookin tavaramerkiksi muiden muassa sähköisissä tietoverkkopalveluissa. Mahdollinen rekisteröinti tuottaisi siten yksinoikeuden ainoastaan kyseisellä alalla tarjottaviin palveluihin ja vain Yhdysvalloissa.

Viihdelehti Staran tietojen mukaan Facebook voisi tämän rekisteröinnin saadessaan kieltää sen perusteella muilta alan palveluilta Face-sanan kaupallisen käytön palveluidensa tunnusmerkkinä, mutta vain sellaisilta palveluilta, jotka on otettu käyttöön yhtiön tavaramerkkihakemuksen vireille tulon jälkeen.

Rekisteröinti ei anna yhtiölle takautuvasti minkäänlaista yksinoikeutta Face-tunnuksen kaupalliseen käyttöön. Tässä tapauksessa on kuitenkin kyse brittiläisen Faceparty.com -yhteisöpalvelun jo vuonna 2005 tekemästä hakemuksesta, jonka Facebook osti vuonna 2008. Siten yksinoikeus alkaisi vuodesta 2005.

Mahdollisissa oikeudenkäynneissä esimerkiksi Faceporn-palvelua vastaan olennaista on kaksi asiaa; nimien tulee olla sekoitettavissa toisiinsa ja palvelujen tulee olla samankaltaisia. Nämä seikat ratkaisee viime kädessä tuomioistuin. Esimerkiksi Techbook -palvelu on mahdollisessa oikeudenkäynnissä varsin vahvoilla, koska Facebookilla ei ole yksinoikeutta book-sanaan, eikä se sellaista tule todennäköisesti koskaan saamaankaan.

Facebook voisi periaatteessa saada sitä myöhempiä palveluita vastaan suojaa myös laajalti tunnnetun tavaramerkin perusteella. Yhtiön ongelmana on kuitenkin se, että laajalti tunnettuun tavaramerkkiin vetoaminen vaatii aina rekisteröidyn tavaramerkin olemassaolon. Rekisteröimätön tavaramerkki ei voi olla laajalti tunnettu. Esimerkiksi Face-sana ei ole siten voinut muodostua Facebookin laajalti tunnetuksi tavaramerkiksi, koska yhtiöllä ei vieläkään ole kyseistä rekisteröityä tavaramerkkiä. Tulossa on siis mielenkiintoisia oikeustaisteluita.