Apulaisoikeuskanslerilta rajua kritiikkiä sosiaali- ja terveysministeriön koronatoimista

Matkailu Terveys Viihdeuutiset · Stara.fi

Koronaviruksen ensimmäinen ja toinen aalto saapuivat molemmat Suomeen ulkomailta tulleiden turistien kautta. Tämä oli mahdollista, koska sosiaali- ja terveysministeriö ei ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin lentokentillä ja satamissa. Päinvastoin ministeriö esti jo helmikuussa paikallisten terveysviranomaisten menon lentokentille kriisialueilta saapuvia lentomatkustajia vastaan.

Nyt apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on antanut ratkaisunsa viranomaisen menettelyistä koronaviruksen torjunnassa Suomen lentoasemilla. Puumalaisen ratkaisussa arvioidaan pandemian torjuntatoimenpiteiden yleistä riittävyyttä sekä laiminlyöntejä, viivästyksiä sekä niiden syitä. Selvityksessä kävi ilmi, että ministeriöllä on velvollisuus valtakunnallisesta terveydenhuollon häiriötilanteiden johtamisesta.

– Asian välitön selvittäminen ja sen edelleen välittäminen lentoasemilla annettavaan ohjeistukseen olisi ollut erittäin tärkeää aikana, jolloin maahan saapui lentoasemien kautta päivittäin tuhansia matkailijoita, apulaisoikeuskansleri toteaa ratkaisussaan.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan mnisteriön johtovastuu olisi edellyttänyt tehokkaampia oma-aloitteisia toimia, jotta lentoasemien tilanteeseen olisi voitu puuttua. Ministeriö pyysi Vantaan kaupunkia osallistumaan koronaviruksen torjuntaan vasta hyvin myöhäisessä vaiheessa. Lisäksi ministeriö ei noudattanut tartuntatautilakia, koska se päätyi käyttämään yksityistä palveluntarjoajaa kaupungin resurssien ja osaamisen sijaan. Selvityksessä paljastui myös muita tilanteita, joissa ministeriö on toiminut vasta viiveellä, vaikka kriisi olisi edellyttänyt päättäväisiä ja ripeitä toimia.