Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen miljardiluokan kysymys

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Sen sijaan, että suunnitellaan erilaisia tapoja säästää menoissa ja kuluissa, kannattaa pohtia, kuinka esimerkiksi työpaikoilla ehkäistään sairauspoissaolojen syntymistä tai sitä, että työntekijä putoaa pois työelämästä. Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salon mukaan työhyvinvointi ja työssäjaksaminen ovat julkisista menoista puhuttaessa miljardiluokan kysymys.

– Vaalien alla ja niiden jälkeen on puhuttu paljon säästöistä ja mistä leikataan. Huomiota pitäisi samaan aikaan kiinnittää siihen, miten vältetään tulevia kuluja. Työhyvinvointi kuuluu asioihin, joiden parantaminen vähentää tulevilta hallituksilta sekä säästökohteiden etsimistä ja tarvetta korottaa kokonaisveroastetta, hän sanoo.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy vuosittain lähes 18.000 suomalaista. Mielenterveydestä aiheutuvista poissaoloista on tulossa kasvava ongelma, niiden takia menetetään jopa 18 miljoonaa työpäivää joka vuosi. Työssäjaksamisen ongelmat heijastuvat ihmisten ja perheiden arkeen monin tavoin, eli kyse ei ole vain rahasta. Kyse on myös inhimillisyydestä, ihmisten hyvinvoinnista ja osallisuudesta.

– Asiantuntijoiden mahdollisuuksia hallita työaikaansa on parannettava, etätöiden sääntelyä on kehitettävä, matkustamisesta aiheutuvaa rasitusta on huomioitava nykyistä paremmin. Asialistaa riittää. Jos uudella hallituksella vain on halua, sillä on miljardien eurojen paikka kääntää suomalaisen työhyvinvoinnin suuntaa, Salo sanoo.