Laihdutuskuurit eivät kannata – elämäntyyli ratkaisee

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Elinympäristömme on muuttunut ja sen myötä myös elintapamme: arkiliikunta on vähentynyt, annoskoot ovat suurentuneet, tuotevalikoimat kaupoissa ovat laajat ja napostelukulttuuri yleistyy. Lihavuutta tuottavan ympäristön on ajateltu olevan olennainen tekijä lihavuuden nopeaan yleistymiseen länsimaissa.

Lihavuuden terveyshaitoista on puhuttu paljon ja yhteiskunnallisessa keskustelussa ja terveysviestinnässä kannustetaan ehkäisemään painonnousua. Laihduttaminen ja painohuolet ovat yleisiä, myös niillä henkilöillä, joilla ei ole terveydellistä syytä laihduttamiselle. Moni ihminen kokeekin painonhallinnan vaativana ja miltei mahdottomana. Tiukka kontrolli, riittävä itsekuri ja syömisen rajoittaminen on tyypillisesti yhdistetty painonhallintaan länsimaisessa yhteiskunnassa.

Kuitenkin on ihmisiä, jotka onnistuvat painonhallinnassa. Anu Joen väitöstutkimuksessa selvitettiin heidän kokemuksiaan, ajatuksiaan ja asenteitaan liittyen painonhallintaan. Väitöstutkimuksen tulokset kannustavat panostamaan terveysviestinnässä yleistä terveyttä ja hyvinvointia edistävän elämäntavan kehittymiseen jo lapsuudesta ja nuoruudesta alkaen.

Elinikäiset painonhallitsijat suhtautuvat painonhallintaan joustavasti ja sallivasti, mutta ovat tietoisia syömiseen ja liikuntaan liittyvästä käyttäytymisestään. Heidän elämäntyyliinsä kuuluvat esimerkiksi säännöllinen syöminen ja liikunta, terveellinen ja kasvisvoittoinen ruokavalio, sopivat annoskoot, jotka edistävät painonhallintaa.