Lasten liikkumisella yhteys mielenterveyteen – liike on lääke

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Lasten liikkumisella on suora yhteys terveyteen ja mielen hyvinvointiin. Riittävä liikkuminen ehkäisee myös yksinäisyyttä. Reilu kolmasosa 7–15-vuotiaista saavutti viime vuonna liikkumissuositukset. Pojat saavuttivat suosituksen tyttöjä yleisemmin.

Omaehtoinen liikkuminen ja seuraharrastaminen ovat vähentyneet. Myös liikkumisen merkitykset ovat vähentyneet ja esteet lisääntyneet, erityisesti tytöillä. Riittämättömällä liikkumisella on yhteys mielenterveyden haasteisiin ja yksinäisyyteen.

Jyväskylän yliopiston ja UKK-instituutin koordinoimasta Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksen mukaan suosituksen mukaan liikkuvista lapsista ja nuorista 78 prosenttia arvioi mielen hyvinvointinsa hyväksi, kun vähän liikkuvista 42 prosenttia. Seuratoimintaan osallistuvista 73 prosenttia arvioi mielen hyvinvointinsa hyväksi, kun seuratoimintaan osallistumattomista 54 prosenttia. Yksinäisyyden kokeminen oli suosituksen mukaan liikkuvilla paljon harvinaisempaa kuin vähän liikkuvilla.