Viestittely on kevyttä juttelua varten – vaikeat asiat pitää puhua kasvotusten

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Viesteistä puuttuvat kehonkieli ja äänenpainot. Tämä voi johtaa helposti väärinymmärryksiin, joten siksi ongelmista ja vaikeista asioista tulisi aina keskustella toisen osapuolen kanssa kasvotusten tai vähintään puhelimessa. Tällöin on myös helpompi tulkita toisen reaktioita.

Ei ole harvinaista, että vitsinä toiselle ihmiselle lähetetty viesti koetaan loukkaavana, koska tekstistä puuttuu kokonaan tunteita ilmaisevat elementit. Toki hymiöt ja emojit voivat auttaa viestin tulkitsemisessa. Toisinaan vaikeat asiat on helpompi kirjoittaa kuin sanoa ääneen. Tällöin sopii miettiä, miksi ei uskalla puhua tunteistaan tai kokemuksistaan toiselle ihmiselle kasvotusten?

Läheisten ihmisten kanssa tulisi pystyä kommunikoimaan avoimesti kasvotusten ja ilman pelkoa. Vanhanaikainen keskustelutyyli auttaa myös ymmärtämään toista ihmistä paremmin, koska näkee reaktiot heti, eikä keskustelussa jää niin paljoa aikaa vastauksen miettimiselle. Elite Dailyn mukaan ihmisten tulisi kommunikoida nykyaikana enemmän kasvotusten.